مطالب توسط derakhshandeh

کوپلینگ لاستیکی همراه با فلز

کوپلینگ لاستیکی همراه با فلز کوپلینگ های لاستیکی نقش گرفتن ضربه های آنی و ارتعاش را به سیستم انتقال نیرو دارند که بسته به محل کاربرد طراحی و تولید میشوند. جنس کوپلینگ های لاستیکی: جنس کوپلینگ های لاستیکی با توجه به محیط کارکرد و نوع ارتعاشی که به آن ها وارد میشود انتخاب میشوند و […]