کاتالوگ محصولات

کاتالوگ قطعات لاستیکی

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#b02b2c’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

کاتالوگ محصولات رویان صنعت

[/av_textblock]

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_font_icon icon=’ue80e’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=’_blank’ size=’40px’ position=’right’ color=’#b02b2c’ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

جهت مشاهده کاتالوگ کوپلینگ H یا کوپلینگ های KB

تولیدی لاستیک سازی رویان صنعت بر روی نوشته زیر عکس  کلیک نمایید.

کوپلینگ اچ

[av_font_icon icon=’ue835′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’40px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

کاتالوگ کوپلینگKB

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_font_icon icon=’ue80e’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=’manually,http://’ linktarget=’_blank’ size=’40px’ position=’right’ color=’#b02b2c’ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

جهت مشاهده کاتالوگ لاستیک شیر پروانه ای یا باترفلای یا سیت ولو پروانه ای

 تولیدی لاستیک سازی رویان صنعت بر روی نوشته زیر عکس  کلیک نمایید.

سیت ولو

[av_font_icon icon=’ue835′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’40px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

لاستیک شیرپروانه ای

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_font_icon icon=’ue80e’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=’manually,http://’ linktarget=’_blank’ size=’40px’ position=’right’ color=’#b02b2c’ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

جهت مشاهده کاتالوگ کوپلینگ روتکس  لاستیک سازی رویان صنعت

بر روی نوشته زیر عکس  کلیک نمایید.

کوپلینگ روتکس

[av_font_icon icon=’ue835′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’40px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]کاتالوگ کوپلینگ روتکس

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_font_icon icon=’ue80e’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=’manually,http://’ linktarget=’_blank’ size=’40px’ position=’right’ color=’#b02b2c’ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
جهت مشاهده کاتالوگ ایکس رینگ X-ring تولیدی لاستیک سازی رویان صنعت

بر روی نوشته زیر عکس  کلیک نمایید.

ایکس رینگ

[av_font_icon icon=’ue835′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’40px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

ایکس رینگ

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_font_icon icon=’ue80e’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=’manually,http://’ linktarget=’_blank’ size=’40px’ position=’right’ color=’#b02b2c’ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
جهت مشاهده کاتالوگ و استاندارد  کوپلینگ دندان خرگوشی تولیدی لاستیک سازی رویان صنعت

بر روی نوشته زیر عکس  کلیک نمایید.

کاتالوگ کوپلینگ دندان خرگوشی

[av_font_icon icon=’ue835′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’40px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

کاتالوگ کوپلینگ دندان خرگوشی

[av_font_icon icon=’ue82d’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’40px’ position=’center’ color=’#b02b2c’ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

استاندارد کوپلینگ دندان خرگوشی

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_font_icon icon=’ue80e’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=’manually,http://’ linktarget=’_blank’ size=’40px’ position=’right’ color=’#b02b2c’ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

جهت مشاهده کاتالوگ بلادر لاستیکی تولیدی لاستیک سازی رویان صنعت

بر روی نوشته زیر عکس  کلیک نمایید.

بلادر لاستیکی. بلادر اکومولاتور. بالن لاستیکی

بلادر لاستیکی. بلادر اکومولاتور. بالن لاستیکی

[av_font_icon icon=’ue835′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’40px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

کاتالوگ بلادر لاستیکی. بلادر اکومولاتور. بالن لاستیکی

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_font_icon icon=’ue80e’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=’manually,http://’ linktarget=’_blank’ size=’40px’ position=’right’ color=’#b02b2c’ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

جهت مشاهده کاتالوگ لاستیک کوپلینگ تی شکل تولیدی لاستیک سازی رویان صنعت

 لاستیک کوپلینگ تی شکل

[av_font_icon icon=’ue835′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’40px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

کاتالوگ لاستیک کوپلینگ تی شکل کلیک نمایید.

[/av_textblock]

[/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_font_icon icon=’ue80e’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=’manually,http://’ linktarget=’_blank’ size=’40px’ position=’right’ color=’#b02b2c’ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

جهت مشاهده کاتالوگ کاتالوگ کوپلینگ Hrc

کوپلینگ Hrc

[av_font_icon icon=’ue835′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’40px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

کاتالوگ کوپلینگ Hrc  کلیک نمایید.

[/av_textblock]

[/av_one_half]

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.